Uithuizermeeden torentje

Uithuizermeeden ontstond in de hooi- en weilanden achter de dijk, in de eerste helft van de 13e eeuw. Het werd spoedig een zelfstandig kerspel en in het midden van die eeuw kon een kerk op de wierde worden gesticht. Nadat in 1893 de spoorlijn Groningen-Roodeschool was geopend, raakte het gebied bij het station in ontwikkeling en groeiden de kern rond de kerk en de streek in het oosten aan elkaar. In de oostelijke streek, aan Hoofdstraat 184 en op de hoek van de Kerkstraat, is in 1908 naar ontwerp van A.L. van Wissen het raadhuis gebouwd, een representatief gebouw op een L-vormige plattegrond met een hoektorentje tussen de topgevels. Een schitterend hoogtepunt in het profel van het dorp is de kerk en dan vooral de elegante, 48 meter hoge kerktoren die door het witgepleisterde uiterlijk met helderblauwe dakjes van de bekroning van verre opvalt. De gereformeerden bouwden in 1874 hun kerk in de Kerkstraat en breidden haar in 1922 uit. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik bij de vrijgemaakten, sinds de gereformeerden aan de noordrand van het dorp een nieuwe kerk stichtten. Ten noorden van het dorp ligt achter een lange oprijlaan op een omgracht terrein borg Rensuma, die voor het eerst in 1623 wordt vermeld. In 1700 komt hij in handen van de familie Alberda.

Voor Uithuizermeeden zoeken we nog altijd een actieve dorpsgids.

Alle berichten over Uithuizermeeden