Zoutkamp haven

Zoutkamp is een dorp dat, ontstond uit een rond 1575 door de Spanjaarden bij het Reitdiep aangelegde schans. In de 17de en 18de eeuw vestigden zich er vissers. Het dorp kreeg in 1836 voor het eerst een eigen kerk. Van belang hierbij was de toename van de bevolking, die het gevolg was van de aanleg van een vissershaven in 1825. Veel vissers waren actief in de schelpenvisserij. De bouw van de dam in het Reitdiep en de aanleg van een spoorlijn naar Winsum (1922) maakten Zoutkamp beter bereikbaar. In 1930-'33 breidde men de binnenhaven uit met een fors haventerrein met visafslag. De afsluiting van de Lauwerszee in 1969 had voor Zoutkamp tot gevolg dat de visserij plaats maakte voor recreatie. Aan de oude binnenhaven van de historische vissersplaats vinden we sinds 1994 het Visserijmuseum Zoutkamp. Het museum is gevestigd in de voormalige, monumentale ‘betonningsloods’ van Rijkswaterstaat.

Soms worden hier dorpswandelingen georganiseerd vanuit het Visserijmuseum, zoals op zondag 10 september 2023 toen Zoutkampster Frieda Buitjes de bezoekers meenam langs tal va bijzondere plekken en verhalen van en over Zoutkamp. De wandeling startte in het Visserijmuseum en eindigde op het strandje Achter Diek. 

Alle berichten over Zoutkamp