Usquert villa's vroeger

Usquert (Gronings: Oskerd) is een wierdendorp dat onder andere bekendheid geniet vanwege het nabijgelegen getijdenhaventje Noordpolderzijl met het beroemde Zielhoes (sluishuis), waarvandaan vaartochten naar Rottumeroog en -plaat werden geregeld. Usquert is vanaf 500 v Chr een bewoonde wierde geweest, maar na het midden van de 19e eeuw nam de welvaart zo sterk toe, door de gestegen landbouwprijzen, dat vele herenboeren zich welgestelden mochten noemen. Tijdens het Interbellum was de gemeente Usquert de gemeente waar relatief gezien de meest vermogende mensen van Nederland woonden. Dit uitte zich onder andere in de bouw van het Raadhuis van Usquert in 1930 naar ontwerp van Berlage. Het heeft een toren met twee klokken.  

Voor Usquert zoeken we ook nog naar een dorpsgids.

Alle berichten over Usquert