Bedum kerktoren Walfridus

De dorpsgidsen van Bedum (Gronings: Beem) worden georganiseerd via de VVV Bedum. Bedum ligt ten noorden van de stad Groningen, telt een kleine 11.000 inwoners en ligt in het Centrale Woldgebied – een veenontginningsgebied. Op deze webpagina is meer over de dorpsgidsen te lezen.

Alle berichten over Bedum